Cevap Şıkkı Eleme Yöntemi

dogru-soru

SKY cevap şıkkı eleme Sayfası

Bu yöntemde; doğrudan cevap şıkları üzerinden akıl yürütmelerle sonuca gitme çalışması yapılır. Burada asıl prensip farklı olan cevabı bulabilmektir.

Soru kökü ve cevap şıkları karşılaştırıldığında mantıken farklı olan tekbir cevap vardır. Bazı soru türlerinde paragrafı okumaya bile gerek kalmadan bu tip sorular çözülebilir. Ancak cevap şıkları üzerine yoğunlaştıktan sonra paragraf okunursa bu soru tiplerinde çok hızlı sonuca gidilebilir.